หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบกำหนดการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบกำหนดการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-11-15 10:48:17

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตรวจสอบกำหนดการสอบภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งสถานที่สอบตามไฟล์แนบด้านล่าง

http://sdd.ssru.ac.th/news/view/soldiertest12112019


2.jpg