หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิด อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เปิด อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-02-26 09:05:55

ดาวน์โหลด
1) กำหนดการ.pdf

2) แบบขออนุมัติโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย.pdf

3) ขออนุมัติโครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย.pdf

4) ใบสมัคร.pdf


1.jpg