หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกครั้งนี้ แล้วมาดูกันว่าคณะไหนจะได้บุกเบิกการเป็นแชมป์แรกของ ROV BEST OF SALAYA
ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกครั้งนี้ แล้วมาดูกันว่าคณะไหนจะได้บุกเบิกการเป็นแชมป์แรกของ ROV BEST OF SALAYA

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 10:19:20

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกครั้งนี้ แล้วมาดูกันว่าคณะไหนจะได้บุกเบิกการเป็นแชมป์แรกของ ROV BEST OF SALAYA

กติกาการรับสมัคร
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 10 มีนาคม 2562 (ปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2562)
• ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาของม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม เท่านั้น
• ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าแข่งขันคนละ 50 บาท เมื่อโอนชำระให้โอนรวมยอดเป็น1ทีม 300บาท/1 ทีม (350 บาท ในกรณี 7 คน ต่อ1 ทีม)
• ทีมเข้าแข่งขันจะต้องมีผู้เล่นในทีมไม่เกิน 7 คน และ ห้ามต่ำกว่า 6คนต่อทีม (ตัวจริง 5 คน ตัวสำรอง 2 คน)
• ต้องเป็นผู้เล่น RoV ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้น
• ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
• เปิดรับสมัครจำนวน 32 ทีม (เปลี่ยนแปลงตามจำนวนทีมผู้เข้าสมัคร)