หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ภาคปกติทุกสาขา ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเร
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ภาคปกติทุกสาขา ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 13:50:12

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ภาคปกติทุกสาขา ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์อาหาร การแต่งกาย ชุดพิธีการสาขา (กิจกรรมบังคับ 3 หน่วยกิจกรรม)