หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือความร่วมมือกับเทศบาลบางปู เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง SDGs ของภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือความร่วมมือกับเทศบาลบางปู เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง SDGs ของภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:43:47

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หารือความร่วมมือกับเทศบาลบางปู เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง SDGs ของภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ