หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พั
วันที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พั

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:32:07

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา