หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) H
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) H

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:27:16

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference ภายใต้หัวข้อ : "วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร