หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 5 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบ ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี - ไทยไต้หวัน (บีดีไอ) สมาคมไต้หวันแห่งประ
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบ ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี - ไทยไต้หวัน (บีดีไอ) สมาคมไต้หวันแห่งประ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-03-12 10:24:51

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบ ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี - ไทยไต้หวัน (บีดีไอ) สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย (THE TAWAN ASSOCIATION OF THAILAND)

เพื่อทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ การฝึกงานในประเทศใต้หวัน และประเทศไทย