หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” หารือร่วมกับ “เศรษฐเสถียร” พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สำหรับคนพิการ
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” หารือร่วมกับ “เศรษฐเสถียร” พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สำหรับคนพิการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 16:37:15

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” หารือร่วมกับ “เศรษฐเสถียร”

พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ เข้าหารือร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดย ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมคณาจารย์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

Binder39.pdf