หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 15:19:58

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา ประธานโครงการภาคพิเศษฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder27.pdf