หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X THISSHOP มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
CLS SSRU X THISSHOP มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 15:01:32

CLS SSRU X THISSHOP 

มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหาร หารือร่วมกับ ทีมงานจาก บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด (THISSHOP) เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา พร้อมหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศจีน ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder23.pdf