หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > เปิดแล้ว !!! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ
เปิดแล้ว !!! หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 16:12:12

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี และ อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)  เข้าพบ คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ CEO VULCAN COALITION และทีมงาน เพื่อหารือรูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานของนักศึกษาพิการร่วมกัน ณ Vulcan Coalition  ตึก KX Knowledge Xchange กรุงเทพมหานคร

Binder26.pdf