หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ของ คุณพิศิษฐ์ ฟองภู่ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-โลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ของ คุณพิศิษฐ์ ฟองภู่ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-โลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 10:22:00

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผูู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ของ คุณพิศิษฐ์ ฟองภู่ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-โลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด พร้อมหารือ การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสนับสนุนการศึกษาให้บุคลากรในบริษัทได้ Up-skill, Re- Skill เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการชั้นนำของไทย

Binder5.pdf