หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการดำเนินงานรับมอบนโยบายสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
การประชุมการดำเนินงานรับมอบนโยบายสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:16:10

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานรับมอบนโยบายสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับ อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศและอาจารย์ประจำแขนงวิชา ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

messageImage_1636426003600.pdf