หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:14:34

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิชาการ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

messageImage_1635228889944.pdf