หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 18:59:14

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

messageImage_1635223206550.pdf