หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:34:38

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

messageImage_1633539423340.pdf