หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 20:58:18

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet

messageImage_1633535119648.pdf