หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 20:10:33

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


Binder1_compressed.pdf