หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมการจัดการเรียนการสอน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุมการจัดการเรียนการสอน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:27:30

วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์หัวหน้าสาขาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


3.3.pdf