หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:22:06

วันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOMBinder2.pdf