หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564
การประชุมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:53:25

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf