หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:51:35

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf