หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้นำนักศึกษาที่เป็นปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้นำนักศึกษาที่เป็นปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:41:05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้นำนักศึกษาที่เป็นปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 พร้อมให้โอวาทและกล่าวแสดงความขอบคุณในความเสียสละของนักศึกษา ที่ได้อาสาเข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือวิทยาลัยตลอดมา ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

Binder5.pdf