หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:40:22

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ พร้อมนำคณะผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้นได้ร่วมก้นลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

Binder4.pdf