หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงสถานการณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงสถานการณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-05 14:51:04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงสถานการณ์ การดำเนินการด้านสุขอนามัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากร นักศึกษาในการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามคำแนะนำและหลักการของกรมควบคุมโรคและองค์การอนามัยโลก ด้วยมาตรการ

1.จัดให้มีจุดคัดกรองบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาภายในอาคาร

2.ฉีดทำความสะอาดและพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทั่วบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ที่ให้บริการ รวมทั้งจุดสัมผัสต่าง ๆ

3.เพิ่มรอบทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามพื้นที่ให้บริการและจุดสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่

4.เพิ่มจุดติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่ประตูทางเข้า-ออก

5.กำหนดทางเข้า-ออกอาคารเพียงทางเดียว

ทั้งนี้คณบดีได้เน้นย้ำว่าให้ดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย


1.jpg