หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยนางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม หัวหน้าสำนักงาน มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยนางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม หัวหน้าสำนักงาน มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:09:00

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวชุลีกร แม้นกลิ่นเนียม หัวหน้าสำนักงาน มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

1.jpg