หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เข้ามอบของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เข้ามอบของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:08:03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เข้ามอบของขวัญอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

1.jpg