หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน"
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน"

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-04-03 11:05:30

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน" ภายใต้การประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง"ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับวิถีแห่งสวนสุนันทา" ณ โรงแรมเคนชิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Binder4.pdf