หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กิมลุ้ย ภู่ทอง มารดาของอาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง ณ ศาลา 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กิมลุ้ย ภู่ทอง มารดาของอาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง ณ ศาลา 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-03-05 10:54:51

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กิมลุ้ย ภู่ทอง มารดาของอาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง ณ ศาลา 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ในการนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยร่วมไว้อาลัยในการนี้ด้วย

Binder1.pdf