หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำแขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำแขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:37:33

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำแขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ สร้างจิตสำนึก และความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 1-201 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

Binder2.pdf