หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและชมการแข่งขัน Mahidol University Football Cup ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและชมการแข่งขัน Mahidol University Football Cup ครั้งที่ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-12-13 14:33:38

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและชมการแข่งขัน Mahidol University Football Cup ครั้งที่ 1 ฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีของ 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอาชนะ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปได้ 1-0 ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

Binder1.pdf