หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณาจารย์ ร่วมงานฌาปณกิจศพ อาจารย์ณัฐกันต์ รู้ทำนอง ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและวางพวงหรีดไว้อาลัย เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณาจารย์ ร่วมงานฌาปณกิจศพ อาจารย์ณัฐกันต์ รู้ทำนอง ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและวางพวงหรีดไว้อาลัย เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:05:59

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณาจารย์ ร่วมงานฌาปณกิจศพ อาจารย์ณัฐกันต์ รู้ทำนอง ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและวางพวงหรีดไว้อาลัย เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ ณ บ้านป่าตาลใหม่ ต.ป่าตาล อ.ขุนนตาล จ.เชียงราย


Binder1.pdf