หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา vs ทีมผู้สื่อข่าวกีฬา ใน #การแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา vs ทีมผู้สื่อข่าวกีฬา ใน #การแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:04:16

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา vs ทีมผู้สื่อข่าวกีฬา ใน #การแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder3.pdf