หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าถ่ายทำวิดิทัศน์และสัมภาษณ์ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าถ่ายทำวิดิทัศน์และสัมภาษณ์ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 12:57:50

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าถ่ายทำวิดิทัศน์และสัมภาษณ์ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้เข้ารับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมทั้งได้ร่วมหารือการพัฒนานักศึกษาเพื่อผลิต #นักปฏิบัติมืออาชีพ กับทีมผู้บริหาร กลุ่มบิ๊กซี ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล


Binder1.pdf