หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมาย จาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมาย จาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 12:56:09

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมาย จาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการทั่วไป และทีมผู้บริหาร เคอรี่ เอ็กซเพรส เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ ในการจัดการเรียนการสอน และร่วมหารือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับธุรกิจออนไลน์ ณ #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


Binder3.pdf