หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่คัดเลือกหัวรถจักรและตู้รถไฟ เพื่อสำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ณ โรงรถจักรบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ และ สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่คัดเลือกหัวรถจักรและตู้รถไฟ เพื่อสำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ณ โรงรถจักรบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ และ สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-03-06 12:50:21

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่คัดเลือกหัวรถจักรและตู้รถไฟ เพื่อสำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ณ โรงรถจักรบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ และ สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

Binder1.pdf