หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี (ภาคปกติ) > แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-28 11:59:04

แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

- จบม.6

- จบปวส.

- จบปวช.

- เกรดเฉลี่ย 2.00  เป็นต้นไป

รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563Binder2.pdf

Binder1.pdf