หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานอาบน้ำแร่ แลระนองประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองระนอง
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานอาบน้ำแร่ แลระนองประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองระนอง

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-03-23 09:03:58

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61

อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานอาบน้ำแร่ แลระนองประจำปี 2561 ณ เทศบาลเมืองระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงานและหน่วยงานราชการในจังหวัดระนองเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองอีกด้วย