หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2/2564
การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 21:12:04

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2/2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

252454824_1681516988711369_7919002573229233274_n.pdf