หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 21:09:29

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ภายในงานมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


messageImage_1636429391220.pdf