หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565
การประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 21:07:56

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR และรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

messageImage_1636428935874.pdf