หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยในกำกับ
การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยในกำกับ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:54:05

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหยตะไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ กล่าวเปิดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยในกำกับ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ 212 ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

messageImage_1636427692413.pdf