หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:50:03

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

messageImage_1636426387840.pdf