หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:46:25

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 8/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมวิชาการและในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

messageImage_1635229090836.pdf