หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือกับตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการร่างโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การหารือกับตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการร่างโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:40:26

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ ร่วมหารือกับตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในการร่างโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในเรื่องการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษา พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ณ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

messageImage_1635228427900.pdf