หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแผนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ
การประชุมชี้แจงแผนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:37:21

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

messageImage_1635227992602.pdf