หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรม พุธ Talk พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
กิจกรรม พุธ Talk พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:33:13

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 งานแนะแนววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ แขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดกิจกรรม พุธ Talk พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนจำนวนมาก บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

messageImage_1635225830600.pdf