หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้แทนจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบ ผู้บริหารโรงเรียนศรีบุณยานนท์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร
ผู้แทนจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบ ผู้บริหารโรงเรียนศรีบุณยานนท์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:30:58

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ ดร.สมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และ คุณศิรณี พลสนา ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร

messageImage_1635225339341.pdf