หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรม Pre Open House 2564
กิจกรรม Pre Open House 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-11-14 20:27:56

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Pre Open House ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และได้รับความร่วมมือจาก คุณธารา อิสสระ (พี่แฮนด์) บรรณาธิการ Eduzones มาร่วมดำเนินกิจกรรม โดยมี ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านพจเฟสบุ๊ค : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

messageImage_1635223923064.pdf